The Products & Services of Mathieu Daniël Polak (De producten en diensten van Mathieu Daniël Polak): 

 

1. Composing carillon pieces (Componeren van beiaardstukken) 

2. Composing piano pieces (Componeren van pianowerken) 

3. Composing songs (Componeren van liederen) 

4. Giving carillon concerts (Het geven van beiaardconcerten) 

5. Replacing carillonneurs (Het vervangen van beiaardiers tijdens marktbespelingen) 

6. Teaching piano & carillon (Het geven van piano - en beiaardles)