Mathieu Daniel Polak » online piano & carillon lessons

Online piano & carillon lessons 

 

Would you like to learn to play the piano or carillon or update your skills?

Besides face to face lessons, it is also possible to have online lessons with Mathieu Daniel Polak.

The lessons have a duration of half an hour or a whole hour, are individual and are given via FaceTime, Skype or WhatsApp. 

Do you have a keyboard instead of an upright piano? That is also fine. . 

In the online lesson, the teacher and student will send each other the sheet music before the lesson. 

Mathieu will send a beginners book as a PDF to the student. 

The idea of online lessons was born in the Corona Virus Period in which it was not anymore allowed by the government of the Netherlands to give face to face lessons.

Because it turned out to be a lot of fun to give online lessons, I will keep on offering this possibility in the future. 

The piano and carillon lessons can be taught in English, Dutch and German. 

Aural training and music theory will given via listening and playing well known tunes.  

From March until the end of April 2020, an introductory lesson costs only 7,50 euro.  

 

Wil je graag piano leren spelen of wil je jouw vaardigheden weer ophalen?

Naast reguliere lessen is het mogelijk om online lessen te volgen bij Mathieu Daniel Polak.

De lessen duren een half of een heel uur, zijn individueel en worden aangeboden via FaceTime, Skype of WhatsApp.

Heb je een keyboard in plaats van een piano? Dat is geen probleem.

In de online lessen sturen de docent en de leerling elkaar bladmuziek voorafgaand aan de les.

Mathieu stuurt naar beginners een boek in PDF vorm. 

Het idee van online onderwijs is ontstaan in de Corona Virus Periode waarin de overheid het fysieke onderwijs niet meer toestond.

Het geven van online muziekles bleek heel leuk te zijn. Daarom blijf ik dat ook in de toekomst doen.

De lessen kunnen in het Nederlands, Engels en Duits worden gegeven.

Luistervaardigheid en muziektheorie krijgt aandacht door het beluisteren & naspelen van bekende melodieën. 

In de periode Maart tot en met eind April 2020, kost een kennismakingsles 7,50 euro.