Focus 

 

My name is Mathieu Daniël Polak. I am a Dutch Jewish composer, carillonneur and pianist. For a long time I was seeking a specialisation, asked myself what is my profile? At one moment I decided to combine all elements of my profile into composing and arranging Jewish music for piano and carillon and Hebrew songs with accompaniment & perform this music at my concerts.

In 2019, this led to the book Chag Sameach. (Hebrew: Happy Holidays) in which one can find music for all Jewish Holidays. Eighteen pieces of the book were premiered by Boudewijn Zwart who played them at May 7, 2019 at the carillon of the Westertoren in Amsterdam. The project was coached by the foundation Music of Many Cultures Amsterdam and financed by the Fonds voor de Podiumkunsten The Hague. 

For the Jewish congregation Beit ha Chidush Amsterdam, I composed a song cycle named Shir ha Tefillah. These Hebrew songs with piano accompaniment are regularly performed at services. Melodies for solo singer without accompaniment were published in The New Haggadah and premiered at the Jewish Historical Museum in Amsterdam. 

At my carillon concerts I want to involve the audience by playing diverse programs including Dutch, Jewish, Peruvian, Japanese, Chinese music. At workshops I let children play together with me at the carillon. In the piano lessons I give creativity is the key word. 

 

Mijn naam is Mathieu Daniël Polak. Ik ben een Nederlands-Joodse componist, beiaardier en pianist. Ik was lange tijd op zoek naar een specialisatie, vroeg mezelf wat is mijn profiel? Op een gegeven moment besloot ik om alle elementen van mijn profiel te combineren in het componeren en arrangeren van Joodse muziek voor piano en beiaard en Hebreeuwse liederen & deze muziek uit te voeren tijdens mijn concerten.

Dit leidde in 2019 tot het boek Chag Sameach. (Hebreeuws: fijne feestdagen) waarin je muziek kunt vinden voor alle Joodse feestdagen. Achttien stukken van het boek werden in première gebracht door Boudewijn Zwart die ze op 7 mei 2019 speelde op de beiaard van de Westertoren in Amsterdam. Het project werd begeleid door de stichting Music of Many Cultures in Amsterdam en gefinancierd door het Fonds voor de Podiumkunsten Den Haag. 

Voor de Joodse gemeente Beit ha Chidush heb ik een liederencyclus genaamd Shir ha Tefillah gecomponeerd.  Deze Hebreeuwse liederen met pianobegeleiding worden regelmatig tijdens erediensten uitgevoerd. Melodieën voor solozang zonder begeleiding zijn gepubliceerd in de Nieuwe Haggadah en werden in premiere gebracht in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. 

In mijn beiaardconcerten betrek ik het publiek door gevarieerde programma's te presenteren. In de concerten speel ik Hollandse, Joodse, Peruaanse, Japanse en Chinese muziek. In de workshops laat ik kinderen samen met mij musiceren. In de pianolessen die ik geef is 'creativiteit' het trefwoord.